CDPR宣布,《赛博朋克2077》预购已突破800万套,其中:

数字版占74%,实体版占26%

《赛博朋克2077》PC预购量超472万 打破《魔兽世界》纪录

PC版占59%,主机版占41%

《赛博朋克2077》PC预购量超472万 打破《魔兽世界》纪录

PC版预购量超过472万套,打破了由《魔兽世界:暗影国度》创造的PC游戏史上首日销售最高记录(370万套)